Oświadczenie – House of Air Park Trampolin Poland

Oświadczenie

Oświadczenie Online – szybko, łatwo, elektronicznie!

Przed wejściem do Parku House of Air i stref aktywności WSZYSCY Uczestnicy muszą wypełnić Oświadczenie – jest to warunek konieczny, aby dowolnie korzystać ze wszystkich atrakcji Parku.

Dla wszystkich osób poniżej 18 roku życia Oświadczenie House of Air MUSI zostać podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku takiego Oświadczenia osoby te nie będą mogły skorzystać z atrakcji Parku. Wypełnij poniższe Oświadczenie, a oszczędzisz swój czas podczas wizyty w Parku!